Administratorul statutar nu poate fi poprit…

Poprirea poate fi înființată doar față de terț, iar administratorul statutar nu este străin de debitorul insolvabil și nu poate fi subiect al popririi. Constatarea îi aparține Curții Supreme de Justiție și este expusă în decizia de admitere a recursului, în cauza civilă intentată la cererea de validare a poprii  înaintată de lichidatorul SRL ”Policonstructor” față de ex-administratorul statutar al societății, publicată la 13 decembrie 2017.

La originea cauzei se află cererea de validare a popririi înaintată de lichidatorul SRL ”Policontructor” împotriva administratorului statutar și unic asociat al societății. Potrivit cererii de validare a popririi, în perioada de activitate, administratorul ar fi retras mai multe mijloace financiare de pe conturile bancare ale debitorului, pe care însă nu le-a restituit în casieria întreprinderii și nici nu a prezentat în termenul stabilit confirmarea utilizării numerarului în interesele societății sau conform destinației.

Curtea de Apel a decis admiterea cererii de validare a popririi și a dispus încasarea din contul administratorului statutar a mijloacelor financiare în mărime de 4 495 518 lei, motivînd inclusiv prin faptul că administratorul  este obligat la repararea prejudiciului cauzat societății cu răspundere limitată.

Administratorul statutar a declarat cerere de recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău. Acesta a fost admis prin decizia Curții Supreme de Justiție din 13 decembrie 2017, casată hotărîrii contestată , iar  cauza a fost remisă la rejudecare în alt complet de judecată.

În motivarea soluției adoptate, magistrații au precizat că instanța de apel a admis eronat cererea de validare popririi, or poprirea poate fi înfiiințată doar față de o terță persoană, iar la caz administratorul statutar, care este și unic asociat al debitorului, nu este străin de societatea insolvabilă. Astfel, față de acesta nu poate fii înființată poprirea. Or, în asemenea circumstanţe intervine doar răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere în sensul art. 248 în raport cu art. 247 din Legea insolvabilităţii 149/2012.

Recurentul a fost reprezentat în instanța de apel și recurs de avocatul Andrei IOSIP.