Lichidatorul debitorului insolvabil poate fi destituit de instanța de insolvabilitate, din oficiu, doar pentru încălcări grave

Curtea de Apel Chișinău a examinat și a admis recursul depus împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Central prin care instanța de insolvabilitate, din oficiu, a destituit lichidatorul, invocînd asupra încălcarii sistematice de către acesta a obligațiilor stabilite de Legea insolvabilității 149/2012. Curtea a reținut ca fiind eronată constatarea instanței de insolvabilitate precum că lichidatorul nu … Continue reading Lichidatorul debitorului insolvabil poate fi destituit de instanța de insolvabilitate, din oficiu, doar pentru încălcări grave

Ce este medierea?

Metodele de soluționare alternativă a conflictelor constituie un complex de modalități privind soluționarea amiabilă, cu consimțămîntul părților, a unor conflicte apărute între părți, facilitate sau gestionate de un terț competent să aplice metodele respective și cu aplicarea tehnicilor aprobate de către acesta. Rezolvarea alternativă a conflictelor a luat amploare odată cu constatarea ineficienței mijloacelor clasice … Continue reading Ce este medierea?

Destituirea administratorului insolvabilității/lichidatorului debitorului insolvabil

Articolul 63 alin. (1) din Legea insolvabilitățății 149/2012 relevă că, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul şi administratorul provizoriu (denumiţi în continuare administrator) sînt persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului. Administratorul insolvabilității își desfășoară activitatea sub … Continue reading Destituirea administratorului insolvabilității/lichidatorului debitorului insolvabil

Problematica aplicării art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității 149/2012

Conform prevederilor art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității dispoziţiile privind incompatibilitatea nu sînt aplicabile instanţei de insolvabilitate care pronunţă succesiv hotărîri în acelaşi dosar de insolvabilitate, cu excepţia rejudecării după casarea hotărîrii în recurs. Este de menționat că la aplicarea în practică, de către instanțele de insolvabilitate, a normei precizate supra se atestă dificultăți … Continue reading Problematica aplicării art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității 149/2012

Unele particularități ale răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil pentru ținerea contabilității fictive și/sau contrare legii

Aplicarea instituției răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil a luat amploare odată cu intrarea în vigoare a Legii Insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Analiza acestei instituții reprezintă interes practic sub aspectul identificării condițiilor de aplicabilitate, a elementelor de probațiune, a procedurii de judecare a cauzelor cît și asupra naturii … Continue reading Unele particularități ale răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil pentru ținerea contabilității fictive și/sau contrare legii