Confiscarea specială prin prisma Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activităţi infracţionale”

Reforma sistemului de justiție și tendința de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană sunt două motive conexe și importante care determină necesitatea aprecierii rolului instituțiilor de drept penal și adaptarea acestora conform standartelor europene. Or, modernizarea sistemului juridic penal a fost o condiție inerentă semnării Acordului de asociere și rămîne decisivă și pentru aderarea … Continue reading Confiscarea specială prin prisma Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activităţi infracţionale”

Poate divorțul să facă obiectul medierii?

Potrivit prevederilor art. 182(1) alin. (1) Cod Proc. Civilă, medierea judiciară este o procedură obligatorie de soluționare amiabilă a pretențiilor adresate instanțelor judecătorești, cu ajutorul și sub conducerea acesteia, inclusiv în cazurile ce țin de litigiile de familie. În virtutea prevederilor art. 33 alin. (2) din Codul Familiei, căsătoria poate înceta prin divorț (desfacere) în baza … Continue reading Poate divorțul să facă obiectul medierii?