Opțiunile debitorului împotriva căruia este admisă spre examinare o cerere introductivă

  Potrivit prevederilor art. 2 din Legea Insolvabilității 149/2012, insolvabilitatea este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată. Aceasta este  constatată prin act judecătoresc de dispoziţie. Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cererii  de intentare a procesului de insolvabilitate, numită cerere introductivă. Dreptul de a depune cererea introductivă … Continue reading Opțiunile debitorului împotriva căruia este admisă spre examinare o cerere introductivă

Creanțele persoanelor juridice rezultate din contractele de investiție. În ce categorie urmează a fi validate?

La 06 septembrie 2018, prin decizia Nr. 95, Curtea Constituțională a examinat excepția de neconstituționalitate declarată asupra art. 50 (2) lit. c) din Legea Insolvabilității 149/2012. Obiect al excepției de neconstituționalitate a constituit textul „creanțelor persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcția de locuințe” din articolul 50 alin. (2) lit. c) din Legea … Continue reading Creanțele persoanelor juridice rezultate din contractele de investiție. În ce categorie urmează a fi validate?

Răspunderea subsidiară. În ce condiții se aplică?

Conform prevederilor art. 9 (2) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 asociații nu răspund pentru obligațiile societății. Or, din momentul înregistrării de stat, persoana juridică se consideră constituită și dobîndește personalitate juridică. Însă, o excepție de la această regulă generală este instituită de Legea Insolvabilității nr. … Continue reading Răspunderea subsidiară. În ce condiții se aplică?

Unele repere privind confiscarea specială în dreptul vamal

Evoluția iminentă a sistemului juridic din Republica Moldova si tendința asocierii acesteia cu Uniunea Europeana reprezintă două considerente importante ce condiționează o meditație profundă asupra instituțiilor de drept penal și rolului lor în sistemul legislativ contemporan.Una din aceste instituții este confiscarea specială, aplicată în dreptul vamal, în special în cazul infracțiunii de contrabandă. Vazută inițial … Continue reading Unele repere privind confiscarea specială în dreptul vamal

Administratorul statutar nu poate fi poprit…

Poprirea poate fi înființată doar față de terț, iar administratorul statutar nu este străin de debitorul insolvabil și nu poate fi subiect al popririi. Constatarea îi aparține Curții Supreme de Justiție și este expusă în decizia de admitere a recursului, în cauza civilă intentată la cererea de validare a poprii  înaintată de lichidatorul SRL ”Policonstructor” față de … Continue reading Administratorul statutar nu poate fi poprit…

Confiscarea specială prin prisma Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activităţi infracţionale”

Reforma sistemului de justiție și tendința de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană sunt două motive conexe și importante care determină necesitatea aprecierii rolului instituțiilor de drept penal și adaptarea acestora conform standartelor europene. Or, modernizarea sistemului juridic penal a fost o condiție inerentă semnării Acordului de asociere și rămîne decisivă și pentru aderarea … Continue reading Confiscarea specială prin prisma Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activităţi infracţionale”

Poate divorțul să facă obiectul medierii?

Potrivit prevederilor art. 182(1) alin. (1) Cod Proc. Civilă, medierea judiciară este o procedură obligatorie de soluționare amiabilă a pretențiilor adresate instanțelor judecătorești, cu ajutorul și sub conducerea acesteia, inclusiv în cazurile ce țin de litigiile de familie. În virtutea prevederilor art. 33 alin. (2) din Codul Familiei, căsătoria poate înceta prin divorț (desfacere) în baza … Continue reading Poate divorțul să facă obiectul medierii?